رتبه ها

کشاورزی و منابع طبیعی

بهره برداری غیر اصولی از منابع طبیعی
ادامه مطلب...
 

آبیاری و زهکشی

کنترل و مهارآب و خاک، یکی از شاخص های
ادامه مطلب...
 

محیط زیست

هدف از حفاظت محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار
ادامه مطلب...
 

درباره ويسان                                                                                 aa

مهندسين مشاور ويسان با بيش از 38 سال سابقه فعاليتهاي مشاوره اي و مهندسي در فازهاي مطالعاتي و اجرايي و با دارا بودن گواهينامه مديريت کيفيت و همچنين گواهينامه تشخيص صلاحيت با پايه 1 در طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعي، پايه 2 در طرحهاي آبياري و زهکشي و پایه 3 محيط زيست و عضويت در سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، جامعه مهندسان مشاور ايران، FIDIC ، انجمن ملي آبياري و زهکشي  IRNCID ، تجربيات ارزنده اي را در راستاي مطالعات و نظارت طرحهاي کشاورزي و دامپروري، آبياري و زهکشي، آبخيزداري، بيابانزائي، صنايع و تأسيسات دامپروري و کشاورزي و طرحهاي ارزيابي زيست محيطي و تنوع زيستي و زير مجموعه هاي مربوطه کسب نموده است.

 

 r06       r02       r05         1295849150big         r04       

Go to top